Godziny dziekańskie w dn. 04.06.2019!

W związku z nadchodzącym wydarzeniem „Summer is comming vol 2”, Dziekan WFTIMS ogłosił godziny dziekańskie dla studentów mających zajęcia z Wychowania fizycznego (tylko ten przedmiot) we wtorek 04 czerwca br., od 12:30 do 14:00 oraz wyraził zgodę na krótsze godziny zajęć z wszystkich przedmiotów w godz. 10:00 do 15:00 (10:15 do 10:50, 11:15 do 11:50 12:15 do 12:50, 13:15 do 13:50, 14:15 do 14:50).