Godziny dziekańskie 14 marca od 11.00 do 13.00

  • Dziekan Wydziału FTiMS ogłasza godziny dziekańskie na 14 marca, od 11.00 do 13.00 w związku z odbywającą się w tym czasie, organizowaną przez WRS, Galą Złotych Całek.
    Gala odbędzie się w Audytorium CNA.
    Godziny dziekańskie nie dotyczą laboratoriów.