Dziewięć nowych projektów naukowców z PG dofinansowanych przez NCN

W piętnastej edycji flagowych konkursów Narodowego Centrum Nauki do finansowania zakwalifikowanych zostało dziewięć projektów pod kierownictwem naukowców z Politechniki Gdańskiej, z czego cztery w ramach programu OPUS i pięć w ramach programu PRELUDIUM.

OPUS 15 to konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Projekty, które zostały zakwalifikowane do finansowania w tej edycji to:

- „Charakterystyka metabolomiczna i genetyczna szczepów E. coli wywołujących urosepsę” (kierownik projektu: dr hab. Beata Krawczyk z WChem; PG jest partnerem projektu, którego liderem jest Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego),

 - „Propagacja pęknięć w skałach w procesie szczelinowania hydraulicznego - doświadczenia i metoda elementów dyskretnych sprzężona z przepływem płynu i transportem ciepła” (kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jacek Tejchman-Konarzewski z WILiŚ),

- „Uogólnione filtry Savitzky'ego-Golaya dla potrzeb identyfikacji i wygładzania procesów niestacjonarnych” (kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki z WETI),

- „Dynamika składu mleka kobiecego. Długofalowa analiza metabolomiczna mleka kobiecego” (kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik z WChem)

 

PRELUDIUM 15 jest konkursem na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora. W tej edycji zakwalifikowane do finansowania zostały następujące projekty:

- „Otrzymywanie i badanie właściwości fizycznych nowych materiałów o typie struktury BaFe2Al9” (kierownik projektu: mgr inż. Zuzanna Sobczak z WFTiMS, opiekun: dr hab. inż. Tomasz Klimczuk),

- „Wpływ struktury inicjatorów nadtlenkowych na mechanizm oraz efektywność dynamicznego sieciowania biodegradowalnych poliestrów alifatycznych oraz ich mieszanin” (kierownik projektu: mgr inż. Marta Przybysz z WChem, opiekun: dr inż. Krzysztof Formela),

- „Wpływ nowych bio-polioli o różnej masie cząsteczkowej na budowę chemiczną, morfologię i wybrane właściwości poliuretanów syntezowanych bez udziału diizocyjanianów” (kierownik projektu: mgr inż. Kamila Błażek z WChem, opiekun: prof. dr hab. inż. Janusz Datta),

- „Badanie zjawisk rekombinacyjnych w hybrydowych ogniwach słonecznych na bazie materiałów perowskitowych” (kierownik projektu: mgr inż. Damian Głowienka z WFTiMS, opiekun: dr hab. inż. Jędrzej Szmytkowski),

- „Implementacja i zastosowanie metody Hylleraasa-CI w dokładnych obliczeniach atomów i molekuł dwuatomowych” (kierownik projektu: mgr inż. Tymon Kilich z WFTiMS, opiekun: prof. dr hab. Józef Sienkiewicz).