Dzień Otwarty Wydziału FTiMS

W pierwszym dniu wiosny zapraszamy wszystkich maturzystów, rodziców i nauczycieli do zapoznania się z oferta edukacyjną Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej! W programie: spotkanie z prodziekan ds. kształcenia dr Brygidą Mielewską, prezentacja kierunków i specjalności na studiach I stopnia, prezentacja kół naukowych oraz spotkanie z Wydziałową Radą Studentów.

Studenci zabiorą Was na wycieczkę po Wydziale, pokażą nasz ukochany dziekanat, sale wykładowe i laboratoria. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z rekrutacją, przebiegiem studiów, ofertą zagranicznych wymian studenckich i realizowaniem studenckich pasji i zainteresowań.

 

 

Szczegółowy harmonogram dnia otwartego 21 marca 2019 r.

11:00 – 11:15

Spotkanie z Prodziekan ds. Kształcenia

dr Brygidą Mielewską

Sala 252

Gmach Główny PG

11:20 – 12:30

Prezentacja kierunków studiów realizowanych na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Sala 252

Gmach Główny PG

9:00 – 14:00

Prezentacja Wydziału – Rada Studentów

Dziedziniec im Heweliusza

Gmach Główny PG

11:35 – 14:00

Prezentacja Kół Naukowych

Hol przed Aulą GG;

10:00 – 14:00

Wycieczki po Wydziale a w jej ramach:

- szlakiem studenta po Wydziale

- zwiedzanie laboratoriów naukowych i             pracowni studenckich

Zbiórka przed dziekanatem  - pok.102 GG

Gmach Główny;

Centrum

Nanotechnologii A

ZAPRASZAMY!!!