Dr inż. Natalia Wójcik, adiunkt na Wydziale FTIMS otrzymała finansowanie uczelniane w ramach I edycji programu ARGENTUM

Dr inż. Natalia Wójcik, adiunkt na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Centrum Materiałów Przyszłości Politechniki Gdańskiej, otrzymała finansowanie uczelniane w ramach I edycji programu ARGENTUM, stanowiącego element realizacji zadań IDUB (Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza). Jej projekt badawczy zatytułowany „Niobium and nitrogen containing bioactive glasses and glass-ceramics for bone-implant applications”  będzie trwać 2 lata i został dofinansowany kwotą 273 430 zł!

Celem projektu będzie opracowanie nowych bioaktywnych Na-Mg-Ca-P-O szkieł i szkło-ceramik ulepszonych poprzez domieszkowanie niobem i azotem, jako realnej alternatywy dla powszechnie stosowanych biomateriałów.

Kość jest jedną z najczęściej przeszczepianych tkanek. Niestety, ilość kości mogących służyć do autoprzeszczepów jest ograniczona. Dlatego istotne jest znalezienie syntetycznej alternatywy dla miliona przeszczepów, które są przeprowadzane każdego roku na całym świecie. Ten problem mogą rozwiązać bioaktywne szkła fosforanowe. Szkła sodowo-wapniowo-fosforanowe z łatwością rozpuszczają się w płynie ustrojowym człowieka, a ich szybkość rozpuszczania można kontrolować poprzez odpowiednią zmianę składu. Wszystkie składniki zawarte w tych szkłach są pierwiastkami naturalnie występującymi w organizmie ludzkim i mogą być wydalane w ramach normalnych procesów fizjologicznych.

Fot. Paulina Staniszewska

Ponadto szkła te można wytwarzać zastępując sód magnezem w celu zwiększenia ich biokompatybilności, a domieszkowanie niobem może znacząco poprawić ich stabilność. Dodatkowo wprowadzenie azotu do fosforanowej więźby szkła może również pomóc w kontrolowaniu szybkości rozpuszczania tych szkieł w ludzkim organizmie, poprzez poprawę ich trwałości chemicznej.

Biogram kierownika projektu:

Dr Natalia Wójcik, od września 2018 r. pracuje jako adiunkt na Politechnice Gdańskiej. Po obronie doktoratu otrzymała stypendium podoktoranckie na Uniwersytecie Linneusza w Växjö w Szwecji. Tam spędziła 14 miesięcy i rozpoczęła nowe projekty z kilkoma grupami badawczymi (ze Szwecji, Grecji, USA i Japonii). Projekty dotyczą różnych technik wytwarzania szkieł azotowanych i bioaktywnych, badania ich struktury, właściwości termicznych, elektrycznych i ich bioaktywności.