Dr inż. Beata Bochentyn otrzymuje grant w konkursie Sonata 13 - 18.02.2018

Ogłoszone zostały wyniki konkursu SONATA 13 pod auspicjami Narodowego Centrum Nauki (listy rankingowe konkursu znaleźć można tutaj) Komisja konkursowa przyznała grant dr inż. Beacie Bochentyn z Katedry Fizyki Ciała Stałego, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.

Projekt jest zatytułowany Anodowe materiały katalityczne dla tlenkowych ogniw paliwowych bezpośrednio zasilanych biogazem (DIR-SOFCs). W opisie projektu czytamy:

Celem projektu jest znalezienie i zbadanie nowych materiałów katalitycznych dla anod tlenkowych ogniw paliwowych (ang. Solid Oxide Fuel Cell, SOFC), aby zapewnić wydajną i długotrwałą pracę tych ogniw podczas zasilania biogazem. Paliwo to, zwane czasami gazem wysypiskowym, występuje jako naturalny produkt fermentacji związków organicznych, np. na wysypiskach śmieci, składowiskach odpadów rolnych czy gnojowicach. Tlenkowe ogniwa paliwowe zasilane biogazem mogłyby stanowić stacjonarne źródła mocy przy wysypiskach, gospodarstwach rolnych itd., ale na chwilę obecną koszt inwestycyjny związany z instalacją systemu oraz problem degradacji ogniwa pod wpływem osadzania węgla i zatruwania siarką ograniczają zastosowanie ogniw zasilanych biogazem na szeroką skalę..." (więcej)

Załączone pliki