DODATKOWY TERMIN - GEOMETRIA ANALITYCZNA

  • Informujemy, że dodatkowy termin z przedmiotu  Geometria analityczna dla I semestru Matematyki odbędzie się w dniu 23.02.3017 o godzinie 08:15, sala będzie podana w terminie późniejszym.