Bezpieczeństwo pracy na Wydziale FTiMS

Uwaga Doktoranci i Studenci,

W zakładce https://ftims.pg.edu.pl/laboratoria-wydzialowe zamieściliśmy dokumenty związane z bezpieczeństwem pracy oraz instrukcje prawidłowej obsługi specjalistycznych urządzeń i aparatury w każdym z laboratoriów.

Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z zamieszczonymi dokumentami przed wejściem do laboratorium.