Awanse na Wydziale FTiMS

STANOWISKA

Stanowisko profesora nadzwyczajnego:
dr hab. inż. Grażyna Jarosz (WFTiMS)