Awanse na Wydziale FTiMS

STOPNIE NAUKOWE

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk fizycznych
dr hab. Jan Franz (WFTiMS)

 

STANOWISKA

Stanowisko profesora zwyczajnego
prof. dr hab. Anna Perelomova (WFTiMS)

Stanowisko profesora nadzwyczajnego
dr hab. inż. Kamila Żelechowska (WFTiMS)