--- ODWOŁANE --- seminarium „Narzędzia i metody obliczeń z użyciem MATLABa w badaniach naukowych i dydaktyce”

Informujemy o odwołaniu Seminarium „Narzędzia i metody obliczeń z użyciem MATLABa w badaniach naukowych i dydaktyce”.

Organizatorzy będą się kontaktować osobiście z każdym z uczestników seminarium.