"Do kariery, gotowi, START! - Zawodowcy na mecie"

Szukasz pracy w zawodzie? Weź udział w projekcie Biura Karier Politechniki Gdańskiej

 „Do kariery, gotowi, START! – Zawodowcy na mecie”, projekt współfinansowany ze środków UE, wspierający studentów w zdobyciu kompetencji niezbędnych do wejścia na rynek pracy i podjęcia pracy w zawodzie

Jeśli:

  • jesteś studentką/tem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, dwóch ostatnich semestrów I bądź II stopnia studiów;
  • nie pracujesz lub pracujesz w zawodzie niezgodnym ze ścieżką kształcenia i chcesz podjąć pracę zgodną z kierunkiem studiów;
  • myślisz poważnie o swojej przyszłości zawodowej

Zgłoś się już teraz!

W projekcie:

  • doradztwo zawodowe (m.in. nauka pisania CV i listu motywacyjnego, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej, poznanie zasad skutecznej autoprezentacji);
  • diagnoza kompetencji miękkich, po wypełnieniu testów kompetencyjnych Extended DISC;
  •  poradnictwo dotyczące przedsiębiorczości (wszystko na temat założenia i prowadzenia własnej firmy);
  • coaching kariery i coaching zawodowy – rozwijanie potencjału zawodowego;
  • mentoring u pracodawcy – prowadzony przez doświadczonego pracownika firmy, zapewnia szybki i prawidłowy proces adaptacyjny i sprawne funkcjonowanie w nowej firmie.

Udział w projekcie jest nieodpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić, wydrukować i podpisać dokumenty, które dostępne są na MojaPG, w aplikacji: Student/ Praca - Start Kariery i przekazać do  Biura Karier (Bratniak, pok. 204), w godz. 7:30 -  15:30

Szczegółowe informacje o projekcie: https://pg.edu.pl/biuro-karier/praca-projekt-ue/o-projekcie.

Biuro Karier zaprasza do kontaktu: tel. 500 354 521, e-mail: dokariery@pg.edu.pl.

Załączone pliki