Zmiany w organizacji roku akademickiego 2019/2020. Nowe terminy sesji egzaminacyjnej

We wtorek 12 maja 2020 r. władze Politechniki Gdańskiej podjęły decyzję o wprowadzeniu zmian w organizacji roku akademickiego 2019/2020. Dotyczą one m.in. korekt w terminarzu przeprowadzenia podstawowej sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim. Ewentualny powrót studentów na uczelnię w dn. 25 maja 2020 r., a także forma przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej, będą z kolei uzależnione od sytuacji epidemicznej i przyszłych wytycznych rządu. 

 

Prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, podjął we wtorek decyzję o wprowadzeniu zmian w organizacji roku akademickiego 2019/2020. Zmiany te polegają przede wszystkim na:

  • korekcie terminu sesji podstawowej w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 
  • dopuszczeniu możliwości realizacji zajęć dydaktycznych podczas trwania sesji oraz w przerwie między sesją podstawową i poprawkową. 

Po wprowadzeniu w/w zmian w organizacji roku akademickiego, najważniejsze elementy kalendarza akademickiego PG prezentują się następująco:

  • 15 czerwca: zakończenie większości zajęć dydaktycznych 
  • 16 czerwca - 5 lipca: sesja podstawowa (z możliwością prowadzenia uzupełniających zajęć dydaktycznych) 
  • 5 lipca - 30 sierpnia: wakacje, czas wolny dla studentów i dydaktyków (z możliwością odbywania praktyk studenckich) 
  • 31 sierpnia - 6 września: ciąg dalszy sesji podstawowej 
  • 7-11 września – możliwość odrabiania zajęć dydaktycznych 
  • 12-20 września: sesja poprawkowa 

Szczegółowe zapisy dotyczące wprowadzonych zmian znajdują się w piśmie okólnym rektora PG o numerze 19/2020, które umieszczono już w repozytorium PG. Z jego treścią można zapoznać się także klikając [TUTAJ].

POWRÓT NA UCZELNIĘ UZALEŻNIONY OD SYTUACJI EPIDEMICZNEJ

Decyzja o ewentualnym przywróceniu zajęć stacjonarnych na PG oraz powrocie studentów na uczelnię w dn. 25 maja (czyli w terminie wyznaczonym na chwilę obecną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) nie została jeszcze podjęta. Będzie ona oparta o aktualną sytuację epidemiczną w kraju oraz przyszłe decyzje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, poparte wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.

Te same środki ostrożności będą determinować decyzję władz uczelni o formie przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim (w sposób tradycyjny, bądź zdalny).