Zmiany w godzinach przyjęć dziekanatu w dniu 06.10.2017

  • Szanowni studenci,

    w związku uczelnianą inauguracją roku akademickiego, Dziekanat będzie przyjmował w godzinach 11:30-13:00.