Zmiany w godzinach przyjęć dziekanatu w dniu 06.10.2017

Szanowni studenci,

w związku uczelnianą inauguracją roku akademickiego, Dziekanat będzie przyjmował w godzinach 11:30-13:00.