Zapisy na przedmioty humanistyczno - społeczne dla studentów II stopnia.

W dniach 10 do 17 września 2018 r. odbędzie się I tura
zapisów na przedmioty humanistyczno - społeczne dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia.

Zapisy będą przebiegały według następującego harmonogramu:

10 września br. godz. 12.00 - publikacja przedmiotów

11 września br. godz. 10.00 - rozpoczęcie zapisów

17 września br. godz. 23.59 - zakończenie zapisów.

Wszystkie szczegółowe informacje odnośnie zapisów (m.in. lista kierunków objętych zapisami, wykaz przedmiotów i ich treści, procedura) dostępne są na stronie internetowej Działu Kształcenia (zakładka: dla studentów - uczelniane fakultatywne przedmioty humanistyczno - społeczne).

Zajęcia będą odbywały się w poniedziałki w godz. 15.00 - 17.00.