wykłady obieralne dla studentów Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej

Studenci Inżynierii Materiałowej sesmtru 5. oraz 2. (II stopnia) oraz Nanotechnologii 2. semestru (II stopnia), w systemie Moja PG muszą do dnia 18 stycznia dokonać wyborów wykładów obieralnych.

Poniżej można sprawdzic jakie będą treści proponowanych wykładów (na każdej z kart podane jest, jakiego kierunku dany przedmiot dotyczy).

Porpozycja nr 1

Porpozycja nr 2

Porpozycja nr 3

Porpozycja nr 4