Wybór specjalności na kierunku Nanotechnologia - ważne!

Studenci Nanotechnologii 4. semestru, I stopnia!

W systemie Moja PG, od 17 do 30 maja 2019 r. należy wybrać SPECJALNOŚĆ!

Decyduje średnia ocen z poprzednich semestrów. Osoby, które mają niezaliczony jakikolwiek przedmiot, mają średnią 0  zostaną zapisane automatycznie do tej specjalności, w której będą wolne miejsca.

Informujemy, że na specjalność Nanomateriały w inżynierii, medycynie i kosmetologii przewidziano max. 13 miejsc.

WSZYSCY natomiast powinni w systemie dokonać wyboru!

 

Procedura wyboru - terminarz

17-30.05.2019 - wybór opcji w systemie MojaPG

05.06.2019  - ogłoszenie wstępnej listy podziału na specjalności

do 10.06.2019 - składanie pisemnych odwołań w Dziekanacie WFTiMS (pok. 102 GG)

14.06.2019 - ogłoszenie ostatecznej listy podziału na specjalności