Wybór specjalności na kierunku Fizyka Techniczna - ważne!

Studenci Fizyki Technicznej 2. semestru, I stopnia!

W systemie Moja PG, od 17 do 30 maja  2019 r. należy wybrać SPECJALNOŚĆ!

Aby specjalność została uruchomiona, musi ją wybrać co najmniej 15 osób.

 

Procedura wyboru - terminarz

17-30.05.2019 - wybór opcji w systemie MojaPG

05.06.2019  - ogłoszenie wstępnej listy podziału na specjalności

do 10.06.2019 - składanie pisemnych odwołań w Dziekanacie WFTiMS (pok. 102 GG)

14.06.2019 - ogłoszenie ostatecznej listy podziału na specjalności