WYBÓR PRZEDMIOTU OBIERALNEGO DLA KIERUNKU NANOTECHNOLOGIA II STOPIEŃ SEM. II

Szanowni Studenci!


Informujemy, że w dniach 14.01.2020 do 22.01.2021 r. w systemie MojaPG należy obowiązkowo dokonać wyboru wykładu obieralnego. O wyborze decyduje zasada „według nazwisk”.  Publikacja przedmiotów w  MojaPG nastąpi w dniu 14.01.2021. Przedmioty będą realizowane w semestrze letnim 2020/2021. W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z dziekanatem.

NANO_materialy_termoelektryczne_karta_przedmiotu_obieralnego_12_2020

https://ftims.pg.edu.pl/documents/10673/a807b018-44d9-4a01-a39e-0f4805506a0f

NANO_analiza_danych_jezyki_skryptowe_karta_przedmiotu_obieralnego_12_202...

https://ftims.pg.edu.pl/documents/10673/7a77f92b-0df3-4929-965b-070b27c748c8

Przewodnictwo jonowe w kryształach_KPO_3sem_NT III

https://ftims.pg.edu.pl/documents/10673/210e2d07-e0cc-4c15-9343-3496c2fe0d1f