WYBÓR PRZEDMIOTU OBIERALNEGO DLA KIERUNKU INŻYNIERIA MATERIAŁOWA I STOPIEŃ SEM. V

Szanowni Studenci!


Informujemy, że w dniach 14.01.2020 do 22.01.2021 r. w systemie MojaPG należy obowiązkowo dokonać wyboru wykładu obieralnego. O wyborze decyduje zasada „według nazwisk”.  Publikacja przedmiotów w  MojaPG nastąpi w dniu 14.01.2021. Przedmioty będą realizowane w semestrze letnim 2020/2021. W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z dziekanatem.

IM_metody_toretyczne_projektowania_materialow_karta_przedmiotu_obieralne...

https://ftims.pg.edu.pl/documents/10673/f190923e-3862-486e-b76c-905aeacf6c7b

IM_materialy_termoelektryczne_karta_przedmiotu_obieralnego_12_2020

https://ftims.pg.edu.pl/documents/10673/a363ff00-4f85-4c1c-9563-5215c505a2ed

IM_analiza_danych_jezyki_skryptowe_karta_przedmiotu_obieralnego_12_2020

https://ftims.pg.edu.pl/documents/10673/3f2ecff9-ad17-4b23-aa4d-0d22fce171e0

Nietypowe przewodniki prądu elektrycznego KPO_06 sem. IM

https://ftims.pg.edu.pl/documents/10673/9ca41f54-89ee-459c-94b2-b3336b9fae11