WYBÓR PRZEDMIOTÓW, SPECJALNOŚCI, JĘZYKA OBCEGO

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 14.05.2021 do 28.05.2021 w systemie moja.pg odbędą się:

  1. Wybory specjalności Fizyka Techniczna I rok (sem. 2) wg. średniej
  2. Wybory specjalności Nanotechnologia II rok (sem. 4) wg. średniej
  3. Przedmiotu - Fizyka/Biofizyka ( Matematyka I st. 4 sem.) wg. nazwisk
  4. Wybór języka obcego - Nanotechnologia st. I sem. 2, wg. nazwisk
  5. Wybór języka obcego - Fizyka Techniczna st. I sem. 2, wg. nazwisk
  6. Wybór języka obcego - Inżynieria materiałowa st. I sem. 2, wg. nazwisk
  7. Wybór przedmiotu specjalistycznego w zakresie spajania materiałów – Inżynieria materiałowa I st. sem. 4, wg. nazwisk