Wybór języka - ważne!

Studenci Nanotechnologii oraz Fizyki Technicznej 2. semestru, I stopnia!

W systemie Moja PG, od 17 do 30 maja  2019 r. należy wybrać język obcy.