V edycja Konkursu na prace magisterską Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie ogłasza V edycję Konkursu na prace magisterską dotyczącą zagadnień z fizykochemii powierzchni lub katalizy. Więcej informacji oraz regulamin na stronie: http://www.ik-pan.krakow.pl/Artykul.27+M5afa6b7ae4c.0.html