Uwaga, Pilne! Studenci 1. semestru!

Uwaga, Pilne!

Studenci I semestru,

Przypominamy o konieczności realizacji kursu BHP w formie e-learningu na uczelnianej platformie E-nauczanie - jest on obowiązkowy dla wszystkich studentów I semestru w Politechnice Gdańskiej. W tym celu wymagana jest rejestracja elektroniczna na kurs BHP, której należy dopełnić do dnia 30.01.2018 r.