UWAGA FIZYKA TECHNICZNA, INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, NANOTECHNOLOGIA II STOPIEŃ - ZAPISY NA PRZEDMIOT HUMANISTYCZNY!

 • Uprzejmie informujemy, że w dniach 8 do 17 września 2017 r. odbędzie się I tura
  zapisów na przedmioty humanistyczno - społeczne dla studentów studiów stacjonarnych
  drugiego stopnia.

  Zapisy będą przebiegały według następującego harmonogramu:

  8 września br. godz. 12.00 - publikacja przedmiotów

  9 września br. godz. 10.00 - rozpoczęcie zapisów

  17 września br. godz. 23.59 - zakończenie zapisów.

  Wszystkie szczegółowe informacje odnośnie zapisów (m.in. lista kierunków objętych
  zapisami, wykaz przedmiotów i ich treści, procedura) znajdują się na stronie
  internetowej Działu Kształcenia pod adresem:

  https://pg.edu.pl/dzial-ksztalcenia/semestr-zimowy-roku-akademickiego-2017/2018

  Zajęcia będą odbywały się w poniedziałki w godz. 15.00 - 17.00.