UWAGA FIZYKA TECHNICZNA, INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, NANOTECHNOLOGIA II STOPIEŃ - ZAPISY NA PRZEDMIOT HUMANISTYCZNY!

Uprzejmie informujemy, że w dniach 8 do 17 września 2017 r. odbędzie się I tura
zapisów na przedmioty humanistyczno - społeczne dla studentów studiów stacjonarnych
drugiego stopnia.

Zapisy będą przebiegały według następującego harmonogramu:

8 września br. godz. 12.00 - publikacja przedmiotów

9 września br. godz. 10.00 - rozpoczęcie zapisów

17 września br. godz. 23.59 - zakończenie zapisów.

Wszystkie szczegółowe informacje odnośnie zapisów (m.in. lista kierunków objętych
zapisami, wykaz przedmiotów i ich treści, procedura) znajdują się na stronie
internetowej Działu Kształcenia pod adresem:

https://pg.edu.pl/dzial-ksztalcenia/semestr-zimowy-roku-akademickiego-2017/2018

Zajęcia będą odbywały się w poniedziałki w godz. 15.00 - 17.00.