Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020

Szczegóły pod adresem:

Dział Spraw Studenckich