Stypendia Prezydenta Miasta Gdańska

Wnioski o stypendium Prezydenta Miasta Gdańska należy składać w Dziekanacie do 5 września 2018 roku, do godziny 13.00.
Szczegóły na stronie:
http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/Stypendia-dla-studentow-jednorazowe-i-roczne,a,12340