Stypendia Prezydenta Miasta Gdańska na rok akademicki 2019/2020

Wszyscy studenci, którzy są zainteresowani złożeniem podania o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gdańska, powinni złożyć odpowiedni wniosek do Dziekanatu do dnia 07 października 2019. Dziekanaty przekażą wszystkie wnioski  do Działu Spraw Studenckich.

Aby otrzymać stypendium należy spełniać kryteria określone w § 1 Regulaminu. Wysoka średnia nie gwarantuje przyznania stypendium, bardzo ważnymi są też inne kryteria. Szczególnie ważna jest działalność na rzecz Miasta Gdańsk.

Student do wniosku o przyznanie stypendium powinien dołączyć: dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt stały w Gdańsku.

Informacje dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Gdańsku.