Stypendia dla zdolnych studentów I roku Politechniki Gdańskiej

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://pg.edu.pl/aktualnosci/2020-11/stypendia-dla-zdolnych-studentow-i-roku-politechniki-gdanskiej