Studenci Nanotechnologii 4. semestru, I stopnia!

W systemie Moja PG, od 16 do 25 maja należy wybrać SPECJALNOŚĆ!

Decyduje średnia ocen z poprzednich semestrów. Osoby, które mają niezaliczony jakikolwiek przedmiot, mają średnią 0 i zostaną zapisane automatycznie do tej specjalności, w której będą wolne miejsca, ale WSZYSCY powinni w systemie dokonać wyboru!