Spotkanie dla studentów 3. semestru Matematyki

14.12.2017 r. o godzinie 17.00 w s. 3/11 CNA odbędzie się spotkanie studentów 3. semestru Matematyki z kierownikami specjalności: Biomatematyka,  Matematyka Finansowa i Matematyka Stosowana.

Obecność obowiązkowa!