Seminarium WFTiMS, dr hab inż Aleksandra Mielewczyk-Gryń, prof. uczelni, Zjawiska związane z uwodnieniem tlenków wykazujących przewodnictwo jonowe


SEMINARIUM WYDZIAŁU FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ
 
5 marca (piątek) o godz. 11.15 w formie online poprzez aplikację Microsoft Teams
 
dr hab inż Aleksandra Mielewczyk-Gryń, prof. uczelni
 
wygłosi wykład p.t."Zjawiska związane z uwodnieniem tlenków wykazujących przewodnictwo jonowe"
 

Streszczenie:

Tlenki wykazujące przewodnictwo jonowe to szeroka grupa materiałów ceramicznych o potencjalnym zastosowaniu w urządzeniach elektrochemicznych. W tej grupie ważną podgrupą są związki, które wykazują reakcje z parą wodną. Są to zarówno przewodniki wykazujące przewodnictwo jonów wodoru jak i przewodniki mieszane jonowo-elektronowe. Zrozumienie zależności pomiędzy właściwościami strukturalnymi, elektronowymi oraz termodynamicznymi leżą u podstaw prowadzonych, w ramach szeregu, projektów badań. Badania te związane są nie tylko z poznawaniem właściwości podstawowych szeregu związków ceramiczny, ale również z odkrywaniem ich potencjału aplikacyjnego. W trakcie seminarium zostaną przedstawione wyniki kompleksowych badań termicznych oraz strukturalnych związków wykazujących przewodnictwo protonowe oraz mieszane jonowo-elektronowe.