PUBLIKACJA PLANU ZAJĘĆ, POWTARZANIE PRZEDMIOTÓW

Szanowni Państwo,

 Informujemy, że plan zajęć na semestr letni 2019/2020 został opublikowany na moja.pg.

Jeśli wystąpi sytuacja, gdy przedmioty powtarzane pokrywają się w planie z przedmiotami na semestrach wyższych (np: realizowanych na podstawie IPS) macie Państwo dwa wyjścia:

1. ustalić z prowadzącym inną grupę zajęciową, gdzie godziny nie będą się pokrywać

2. zrezygnować z realizacji z przedmiotów na semestrach wyższych, złożyć aktualizację IPS, podanie o przeniesienie realizacji przedmiotów z semestrów wyższych na kolejny semestr, w którym są one realizowane

! wg. regulaminu w pierwszej kolejności jest obowiązek realizacji przedmiotów powtarzanych

! nie ma możliwości, żeby na przedmioty powtarzane nie uczęszczać w pełni, ze względu na realizację przedmiotów z semestrów wyższych.

! informujemy, że jeśli przedmiot powtarzany już nie jest realizowany, student jest zobowiązany go wymienić na inny (złożyć pisemną chęć uczęszczanie na inne zajęcia lub ująć zmianę w IPS/IPPS)

Ewentualne nieprawidłowości w planie/pokrywanie się zajęć prosimy zgłaszać do dziekanatu dziekanat.wftims@pg.edu.pl