Przypominamy o upływającym terminie składania deklaracji na rekrutację na kierunek Nanotechnologia II stopień, specjalność Nanostruktury Fotoniczne

Szanowni Państwo, przypominamy o terminie skaładnia deklaracji na rekrutację na Studia II stopnia na W.FTiMS PG, Kierunek Nanotechnologia, specjalność Nanostruktury Fotoniczne (NT2-NF) we współpracy z IWC PAN. Termin składania deklaracji upływa 10.06.2019.

Załączone pliki