PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ

Informujemy, że nie ma  potrzeby osobistego przychodzenia do dziekanatu, w celu przedłużenia ważności legitymacji!                            

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

"W przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni."

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-waznosci-legitymacji-studenckich-legitymacji-doktoranta-i-legitymacji-sluzbowych-nauczyciela-akademickiego