OPUBLIKOWANO PLAN ZAJĘĆ

Informujemy, że został opublikowany plan zająć na indywidualnych kontach studenckich. UWAGA: Prosimy na bieżąco kontrolować swój plan, gdyż przez najbliższe dwa tygodnie mogą pojawiać się w nim zmiany. Ewentualne nieprawidłowości lub nakładki należy zgłaszać w dziekanacie.