Opłaty odroczone do 31.05.2020

Władze Politechniki Gdańskiej podjęły dwie decyzje istotne dla społeczności studentów PG. Pierwsza odracza opłaty za studia do 31 maja 2020 r., a druga znosi opłaty za akademiki dla studentów, którzy wrócili do swoich miejsc zamieszkania.

 

Wychodząc naprzeciw rekomendacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącącej opłat za studia, władze Politechniki Gdańskiej podjęły decyzję o odroczeniu opłat za studia do dnia 31 maja 2020 r.

Ponadto, władze uczelni podjęły też decyzję o zniesieniu opłat za pobyt w akademikach wobec studentów, którzy opuścili je na czas okresu ochronnego. W sytuacjach, w których studenci wnieśli już opłatę, a jednocześnie opuścili akademik, wystawione zostaną faktury korygujące, bądź opłata zostanie przeniesiona na kolejny okres rozliczeniowy.

Więcej informacji dla studentów korzystających z domów studenckich Politechniki Gdańskiej można znaleźć TUTAJ.