oferta Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji skierowana do polskich i czeskich studentów

Study week “From spaces of collective memories to spaces for encounters –

ethnographic researches of the educational institution HAUS SCHLESIEN and HEILIGENHOF”.

– oferta Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji skierowana do polskich i czeskich studentów.

Termin kursu: 4-11 stycznia 2020

Przyjmowanie zgłoszeń: do 10 października 2020

Język kursu: niemiecki

Szczegółowe informacje znaleźć można w załączonej ulotce.