Odłonane zajęcia z dr. Jackiem Dziedzicem (16.05.18)

W dniu 16 maja 2018 r. zajęcia z dr. Jackiem Dziedziem zostały odwołane. Termin odrobienia do uzgodnienia z prowadzącym.