Obowiązkowe ankiety studenckie

  • Przypominamy, że termin obowiązkowego wypełniania ankiet studenckich mija 20 czerwca 2017 roku. Ankiety znajdują się na indywidualnych kontach każdego ze studentów na MojaPG.