Nowa specjaność na studiach II stopnia, na kierunku Nanotechnologia

Nanostruktury i symulacje komputerowe w inżynierii materiałowej (Nanostructures and computer simulations in material science).

Celem projektu jest uzyskanie wysokiej jakości kompetencji przez absolwentów kierunku Nanotechnologia II stopnia studiów stacjonarnych Politechniki Gdańskiej poprzez wprowadzenie nowej specjalności z programem kształcenia dostosowanym do wymogów współpracy międzynarodowej i potrzeb gospodarki. Cel zostanie osiągnięty poprzez przygotowanie i wdrożenie nowego programu kształcenia realizowanego w całości w języku angielskim.