Niezbędnik studenta VI semestru MATEMATYKI

Niezbędnik studenta VI semestru MATEMATYKI

1. Ostateczny termin złożenia pracy licencjackiej w dziekanacie, dla osób chcących bronić się w czerwcu/lipcu wraz z pełną dokumentacją upływa 20.06.2017,
2. Terminy obron są ustalone z góry i będą odbywać się pomiędzy 26.06-07.07.2017,
3. Aby planowany termin obrony był prawomocny, student powinien mieć wszystkie oceny w systemie (nie muszą być zatwierdzone),
4. Dokumenty do pobrania, a przede wszystkim Spis dokumentów niezbędnych do złożenia pracy dyplomowej są zawarte pod linkiem http://ftims.pg.edu.pl/informacje-dla-dyplomantow
5. Prosimy pamiętać, że temat pracy licencjackiej powinien być przypisany na koncie studenta w zakładce dyplomy,
6. Prosimy pamiętać o wcześniejszym wprowadzeniu pracy dyplomowej do systemu moja.pg (zakładka dyplomy) w celu weryfikacji antyplagiatowej, praca powinna być zatwierdzona przez promotora do momentu składania pracy w dziekanacie,
7. Karta obiegowa – jeśli ktoś nigdy nie korzystał z domu studenckiego w nr 4 (dom studencki) powinien wpisać, „nie dotyczy” i podpisać się w tej rubryce,