Nagroda za Wybitną Monografię z Zakresu Informatyki im. Prof. Zdzisława Pawlaka

Szanowni Państwo,

Od 2016 roku Komitet Informatyki PAN przyznaje doroczne Nagrody za
Wybitną Monografię z Zakresu Informatyki im. Prof. Zdzisława Pawlaka.
Monografię do nagrody mogą zgłaszać autorzy bądź członkowie Komitetu.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania monografii w terminie do *30 września*
do Sekretarza Komitetu (s.jaroszewicz@ipipan.waw.pl), i do propagowania

informacji o tej nagrodzie w środowisku.

Dokładne informacje dostępne są na stronie WWW Komitetu, pod adresem:

http://ki.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=163&lang=pl

Na stronie dostępny jest również regulamin konkursu: http://ki.pan.pl/images/Regulamin-v1.6.pdf