Nagroda Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców 2018

1. Nagroda przyznawana jest równorzędnie pięciu Laureatom w następujących pięciu dziedzinach:

1) nauk humanistycznych i społecznych,

2) nauk biologicznych i rolniczych,

3) nauk ścisłych i nauk o Ziemi,

4) nauk technicznych,

5) nauk medycznych za oryginalne osiągnięcie badawcze,

które zostało opublikowane w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody. UWAGA: określona dyscyplina dla nauk humanistycznych i społecznych w br.: LITERATUROZNAWSTWO.

2. Nagroda przyznawana jest pracownikom lub doktorantom instytucji naukowych w województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim oraz zachodniopomorskim, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku ukończyli co najwyżej 33 lata.

3. Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać w formie elektronicznej na gdansk@pan.pl od 15 stycznia do 31 marca br.

4. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na www.gdansk.pan.pl <http://www.gdansk.pan.pl> 31 maja br., a uroczyste wręczenie dyplomów laureatom przewidywane jest na drugą połowę czerwca.

5. WYSOKOŚĆ KAŻDEJ NAGRODY TO: 4.000 zł brutto Wszystkie SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE nt. Konkursu (w tym jak składać wnioski) można znaleźć na stronie internetowej Oddziału www.gdansk.pan.pl w zakładce Nagroda Oddziału dla młodych naukowców: http://gdansk.pan.pl/nagroda-oddzialu-dla-mlodych-naukowcow

Dodatkowo - informacja na witrynie PANu: https://informacje.pan.pl/index.php/serwis-media/1975-nowa-edycja-konkursu-o -nagrode-oddzialu-pan-w-gdansku-dla-mlodych-naukowcow

KONTAKT w sprawie Nagrody: tel. 58 712 97 02 <mailto:gdansk@pan.pl> gdansk@pan.pl