Minuty dziekańskie!

W związku z odbywającymi się na Wydziale wyborami do Wydziałowej Rady Studentów oraz do Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej, Dziekan WFTIMS ogłosił minuty dziekańskie w dniach 26 i 27 listopada między 9:00 a 14:00. We wspomnianym okresie, każde zajęcia zostaną skrócone o 5 ostatnich minut (nie dotyczy egzaminów).