Konkursu Czerwonej Róży 2020

Konkursu Czerwonej Róży 2020 w kategoriach:

najlepszy student i najlepsze koło naukowe uczelni województwa pomorskiego!

Regulamin Konkursu, komunikat oraz wzory formularzy zgłoszeniowych (wnioski) znajdują się również w dziale “Dokumenty do pobrania” na stronie Stowarzyszenia Czerwonej Róży www.czerwonaroza.org.pl.

Termin zgłaszania kandydatur na etapie wydziałowym upływa w dniu 6 marca 2020 r. do godz. 13.00. Zgłoszenia należy składać w Dziekanacie.

Nagrodami w Konkursie będą:
- samochód osobowy dla najlepszego studenta,
- 12.000 zł dla najlepszego koła naukowego,
- nagrody dodatkowe ufundowane przez instytucje lub osoby prywatne.

Harmonogram tegorocznej edycji Konkursu:
17.03.2020 r.(wtorek) - publiczna prezentacja finalistów z
poszczególnych wydziałów PG przed Komisją Konkursową PG (Prodziekani wszystkich wydziałów),
17.03.2020 r.(wtorek) - posiedzenie Komisji Konkursowej i wybór laureatów etapu uczelnianego,
3.04.2020 r.(piątek) - termin dostarczenia dokumentów nominowanych z PG do biura organizacyjnego Stowarzyszenia Czerwonej Róży,
11.05.2020 r.(poniedziałek) - publiczna multimedialna prezentacja finalistów Konkursu (w Auli UG),
15.05.2020 r.(piątek) - zamknięte posiedzenie Kapituły Konkursowej (w UG),
17.05.2020 r.(niedziela) - otwarta uroczysta Gala Konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród (w Auli UG).