Konkurs na pracę magisterską dot. uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce

Szczegóły dot. konkursy dostępne są w piśmie.