Konkurs Czerwonej Róży 2019

Konkursu dla najlepszych studentów i kół naukowych. Szczegóły i regulamin, formularz dla studenta, formularz dla koła naukowego.

Termin zgłaszania kandydatur do Dziekanatu, upływa w dniu 2 kwietnia 2019 r. do godz. 11.00 (wtorek).

Dalszy harmonogram konkursu przedstawia się w następująco:

  • 5.04.2019 r. - termin przekazania zgłoszeń z wydziału do Koordynatora Uczelnianego (prof. Z. Kurałowicza)
  • 9.04.2019 r. - publiczna prezentacja finalistów z poszczególnych wydziałów PG przed Komisją Konkursową PG,
  • 9.04.2019 r. - posiedzenie Komisji Konkursowej i wybór laureatów w PG,
  • 12.04.2019 r. - termin dostarczenia dokumentów nominowanych z PG do finału Konkursu do biura organizacyjnego Stowarzyszenia Czerwonej Róży,
  • 27.05.2019 r. - publiczna prezentacja finalistów Konkursu,
  • 31.05.2019 r. - posiedzenie Kapituły Konkursowej,
  • 02.06.2019 r. - finał Konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

 

Nagrodami w Konkursie będą:

* samochód osobowy dla najlepszego studenta,

* 12.000 zł dla najlepszego koła naukowego.